VVS-entreprise

Lokal VVS-entreprise og samarbejde

Skal du have udført et stort stykke arbejde, hvad end det er privat eller erhvervsmæssigt, laver VVS Vejles installatører også gerne entrepriseaftaler. Entrepriser omhandler indgåelsen af en aftale mellem en entreprenør eller et håndværkerfirma, det vil sige VVS Vejle, og en ekstern bygherre om opførslen af et større projekter såsom bebyggelse eller anlæg. Inden for dette område findes der forskellige typer af samarbejder, nemlig fag-, hoved- og totalentrepriser, hvor vores rolle som VVS firma og entreprenør varierer.

Det er ikke alle VVS firmaer, der kan indgå i et sådant samarbejde, men hos VVS Vejle har vi størrelsen og folkene til at bistå en bygherre i et større projekt. Desuden er vores håndværkere kompetente og ansvarlige, hvilket lader bygherren fokusere på at have det større overblik med opførelsen. Vi hos VVS Vejle er ambitiøse, sætter os ind i grundtanken bag et byggeri, og kan derfor agere sparringspartnere for andre håndværkere eller bygherren, hvis dette bliver nødvendigt.

Vi tager derfor entusiastisk imod tilbud om entrepriser og samarbejder, da vi har erfaringen og kompetencerne til at udføre små såvel som store entrepriseprojekter, og vi kan hyres til jobs, der omhandler alt fra mindre byggerier såsom tilbygninger, til større og mere avancerede byggerier såsom hospitaler, hoteller eller industrielle anlæg. Uanset om projektet er i traditionelt eller moderne og nytænkende stiller vi op med førsteklasses VVS-installatører som kan få arbejdet gjort færdigt. Ønsker du at høre nærmere eller hyre VVS Vejle som entreprenør til en opgave bedes du kontakte os for en uforpligtende samtale.

Modtag et
uforpligtende VVS-tilbud

vvs vejle blikarbejde taginddækning

Fagentreprise, hovedentreprise og totalentreprise

Hos VVS Vejle indgår vi både i fag-, hoved- og totalentrepriser, og for at sikre, at du ved, hvilken variation er nødvendig for dit byggeri, kommer her et overblik over vores involvering som entreprenør i de forskellige entrepriser.

Hyrer du VVS Vejle til en fagentreprise står vi som håndværkerfirma kun for den del af opførelsen som vi normalt arbejder med. Det vil sige, at vi enten laver ventilation, sanitet, blikarbejde eller andet, men ikke rådgiver i byggeriet. Hvis du derimod hyrer os som entreprenør til en totalentreprise står vi får rådgivning og udførelse af byggeriet, samt vi står for styring af alle håndværkere eller entreprenører som opgavens omfang kræver. Det vil sige, at vi står for hele processen, hvilket kan lette arbejdet for dig.

Hyrer du VVS Vejle som entreprenør til en hovedentreprise er det for, at vi kan udføre forskellige opgaver inden for vores fag, og vi er her ansvarlige for vores delprojekt af entreprisen. Hovedentreprisen er derfor flere fagentrepriser, eller fagområder, der er slået sammen til ét område, hvor alle fagene på sin vis er beslægtede. Er du i tvivl om, hvad du har brug for kan vi hos VVS Vejle hjælpe dig med at afklare dine behov inden du ansætter. Så bliver byggeriet udført på bedste måde, og du sikrer, at du har den mængde involvering, som du ønsker.

Udbud og licitation

En licitation, eller et udbud, er processen, hvor kontrakten til et entrepriseprojekt udbydes. Det er så meningen, at virksomheder byder på opgaven, og kontrakten går til den entreprenørvirksomhed, der kan udføre opgaven på aftalt tid til den bedste pris. Det er bygherren der vælger, hvilken virksomhed, der skal skrives kontrakt med.

VVS Vejle står også til rådighed som entreprenørvirksomhed, og vi sørger altid for at kende de gældende regler og kravene i udbudsmaterialet, så vi kan indgå aftaler, der holder. Har du derfor et projekt som du ønsker vi skal byde på, er du velkommen til at sende os det relevante materiale, så vi kan finde ud af om vores kompetencer og dine behov passer sammen.

vvs vejle vvs udførsel

Modtag et
uforpligtende VVS-tilbud